Oudste politie-Porsche van Nederland staat nu in het Louwman Museum

Drie maanden geleden stond hij nog op de veiling van Bonhams in Knokke. Nu is hij onderdeel van de collectie van het Louwman Museum in Den Haag. Maak kennis met één van de allereerste politie-Porsches in Nederland. 

Begin jaren ’60 nam het het autobezit in ons land sterk toe. Er kwamen niet alleen steeds meer auto’s op de weg, maar ze gingen ook steeds harder. Het wegennet werd uitgebreid met meer snelwegen of Rijkswegen, maar een maximum snelheid was er nog niet. Ook van vangrails was nog geen sprake en het kon dus knap gevaarlijk zijn op de weg. Om het aantal ongevallen door te hoge snelheid in te dammen, kreeg de Rijkspolitie de beschikking over een aantal Porsches waarmee ze snelheidsduivels van de weg konden halen.

Porsche 356 Rijkspolitie 2 - Foto BonhamsIn totaal werden er begin jaren ’60 zo’n 40 356’s aan de politie geleverd, waarvan 12 stuks in 1962. Bij de eerste serie hoorde deze 356B 1600 Super. In maart 1962 werd hij geleverd aan de Sectie Bijzondere Verkeerstaken van de Rijkspolitie. De agenten Van Rijn en De Steen kregen de auto toegewezen en reden er mee tot en met 1966. Destijds had de auto als werkterrein de snelwegen 2/26/4/4a. Deze Porsche stond bij de Rijkspolitie destijds bekend als ALEX 2707.

Stornophone
Porsche 356 Rijkspolitie 1 - Foto BonhamsToen de Rijkspolitie in 1966 afscheid nam van deze 356, had de auto 190.000 kilometer gelopen en reed hij inmiddels met zijn tweede motor. Alle politieapparatuur, zoals het zwaailicht, het stopbord achterop, de luidspreker en de Stornophone radio werden verwijderd en de auto werd als civiel verkocht. De geschiedenis daarna is niet helemaal duidelijk, maar in 2004 werd de Porsche weer door een liefhebber in België gekocht. Die kwam er pas achter dat hij een oude politieauto had toen hij in 2005 door de Rijkspolitie hierover werd benaderd. Toen begon de restauratie van de auto in originele politie-uitmonstering. Door de lange zoektocht naar de originele apparatuur uit die jaren was de auto pas in 2012 klaar.

Sindsdien is de auto diverse keren gebruikt voor klassieke rally’s, maar in oktober 2014 werd hij aangeboden door veilinghuis Bonhams in de fameuze Zoute-veiling in Knokke. Daar werd de auto verkocht voor de lieve som van € 235.750. Maar dat geeft allemaal niet, want vanaf heden kunnen we allemaal van deze auto genieten in het Louwman Museum in Den Haag.

Bron: www.oldtimerblog.nl

No Comments Yet.

Leave a comment